جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ختمی - سنندج

نام داروخانه: دکتر ختمی
  آدرس: سنندج، خیابان عباس آباد
 تلفن تماس:
09181735993
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی کردستان