جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر اسماعیل زاده - رشت

نام داروخانه: دکتر اسماعیل زاده
  آدرس: رشت، خیابان شهید با هنر- خیابان بلوار شیون فومنی
 تلفن تماس:
01333554587
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گیلان