جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر امام وردی - رشت

نام داروخانه: دکتر امام وردی
  آدرس: رشت، خیابان میدان امام حسین- خیابان شهرک صبا
 تلفن تماس:
01333849159
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گیلان