جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر امیدوار - رشت

نام داروخانه: دکتر امیدوار
  آدرس: رشت، خیابان سردار جنگل- نبش یونس آباد
 تلفن تماس:
01333327930
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گیلان