جستجوی داروخانه

داروخانه مهرنیا - پیرانشهر

نام داروخانه: مهرنیا
  آدرس: پیرانشهر، خیابان شهید بهشتی - پلاک 824
 تلفن تماس:
04444222223
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه