جستجوی داروخانه

داروخانه شاهرخ محمدی (دکتر ) - پاکدشت

نام داروخانه: شاهرخ محمدی (دکتر )
  آدرس: پاکدشت، پاکدشت- خیابان شهید مطهری- کوچه شهید حسن قمی- جنب درمانگاه شبانه روزی مرجان- پلاک 8
 تلفن تماس:
36039805
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی