جستجوی داروخانه

داروخانه مشعوف (دکتر ) - پاکدشت

نام داروخانه: مشعوف (دکتر )
  آدرس: پاکدشت، پاکدشت- بلوار مطهری- میدان شهدای گمنام- جنب اتحادیه خواربار فروشان
 تلفن تماس:
36023376
نوع داروخانه: نیمه وقت عصر
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی