جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان امام خمینی - اسکو

نام داروخانه: داخل بیمارستان امام خمینی
  آدرس: اسکو، خیابان امام خمینی
 تلفن تماس:
04133222020
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز