جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر آزادبخت - نکا

نام داروخانه: دکتر آزادبخت
  آدرس: نکا، شهر نکا- خیابان انقلاب- میدان جانبازان
 تلفن تماس:
34732223
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران