جستجوی داروخانه

داروخانه نکا 2 - نکا

نام داروخانه: نکا 2
  آدرس: نکا، خ انقلاب-کوچه شهیدخادم-جنب داروخانه دکتر سید مطلب هاشمی
 تلفن تماس:
34728734
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران