جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) - نکا

نام داروخانه: بیمارستان امام حسین (ع)
  آدرس: نکا، خیابان انقلاب- روبروی مصلی
 تلفن تماس:
01134732152
نوع داروخانه: بیمارستانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران