جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر هاشمی - نکا

نام داروخانه: دکتر هاشمی
  آدرس: نکا، خیابان انقلاب- جنب کوچه خادم
 تلفن تماس:
34720032
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران