جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ناظریان - نقده

نام داروخانه: دکتر ناظریان
  آدرس: نقده، خیابان دانشگاه - تقاطع خیابان شهید چمران و جام جم
 تلفن تماس:
04435672555
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه