جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان بنت الهدی - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان بنت الهدی
  آدرس: مشهد، انقلاب اسلامی
 تلفن تماس:
05138590051 , 05138590303
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد