جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امام سجاد - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان امام سجاد
  آدرس: مشهد، بلوار شهید آوینی
 تلفن تماس:
05132591953
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد