جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امام حسین - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان امام حسین
  آدرس: مشهد، مفتح
 تلفن تماس:
05132787001
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد