جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر معصوم بگلو - مرند

نام داروخانه: دکتر معصوم بگلو
  آدرس: مرند، خیابان امام - بالاتراز چهارراه المهدی
 تلفن تماس:
04142230404
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز