جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر قاسم پور - مرند

نام داروخانه: دکتر قاسم پور
  آدرس: مرند، خیابان طالقانی - روبروی مخابرات
 تلفن تماس:
04142222206
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز