جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر باقری - مرند

نام داروخانه: دکتر باقری
  آدرس: مرند، خیابان امام - خیابان هفتم تیر
 تلفن تماس:
04142222114
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز