جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان رازی - مرند

نام داروخانه: داخل بیمارستان رازی
  آدرس: مرند، خیابان امام خمینی
 تلفن تماس:
04142225427
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز