جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر کوه کمر - مرند

نام داروخانه: دکتر کوه کمر
  آدرس: مرند، خیابان امام - چهارراه المهدی
 تلفن تماس:
04142232065
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز