جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر سلامت بخش - مرند

نام داروخانه: دکتر سلامت بخش
  آدرس: مرند، خیابان طالقانی - روبروی دفتر ثبت اسناد (خ خوی)
 تلفن تماس:
04142261783
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز