جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر عظیمی - مرند

نام داروخانه: دکتر عظیمی
  آدرس: مرند، خیابان امام - پاساژ همراه
 تلفن تماس:
42220125
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز