جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر عراقی - مرند

نام داروخانه: دکتر عراقی
  آدرس: مرند، اول خیابان تختی
 تلفن تماس:
04142263144
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز