جستجوی داروخانه

داروخانه   ابراهیمی زیبا (پاستور) - خدابنده

نام داروخانه:   ابراهیمی زیبا (پاستور)
  آدرس: خدابنده، خیابان امام روبروی فرهنگسرای ارشاد کوچه سهید کرمی زرندی 
 تلفن تماس:
34226155-024
نوع داروخانه:  روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زنجان