جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر موسوی - خدابنده

نام داروخانه: دکتر موسوی
  آدرس: خدابنده، خیابان دکتر چمران - بالاتر از میدان معلم
 تلفن تماس:
02434212212
نوع داروخانه:  روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زنجان