جستجوی داروخانه

داروخانه جلوه گری - خاش

نام داروخانه: جلوه گری
  آدرس: خاش، خیابان امام خمینی (ره)- روبروی شهرداری
 تلفن تماس:
05433729596
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان