جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر چرکزی - خاش

نام داروخانه: دکتر چرکزی
  آدرس: خاش، خیابان امام خمینی (ره)- نبش خیام
 تلفن تماس:
09151596139
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان