جستجوی داروخانه

داروخانه 15خرداد - خاش

نام داروخانه: 15خرداد
  آدرس: خاش، خاش- خ. امام خمینی (ره)- روبروی بانک ملی مرکزی
 تلفن تماس:
33722727
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان