جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امام خمینی - خلخال

نام داروخانه: بیمارستان امام خمینی
  آدرس: خلخال، میدان بسیج - مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال
 تلفن تماس:
04532427435 , 04532427439
نوع داروخانه: بیمارستانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل