جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر آزاده - خلخال

نام داروخانه: دکتر آزاده
  آدرس: خلخال، خیابان شهید مظفر - ساختمان پزشکان رادمند
 تلفن تماس:
04532424873
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل