جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز فوریت های دارویی - خلخال

نام داروخانه: مرکز فوریت های دارویی
  آدرس: خلخال، خیابان شهید مظفر - جنب شبکه بهداشت
 تلفن تماس:
04532431818
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل