جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر صالحی - خلخال

نام داروخانه: دکتر صالحی
  آدرس: خلخال، خیابان امام خمینی- روبروی خیابان شهید مظفر - پلاک ثبتی110
 تلفن تماس:
04532422347
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل