جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ملجایی - خلخال

نام داروخانه: دکتر ملجایی
  آدرس: خلخال، خیابان شهید مظفر - روبروی هلال احمر - پلاک ثبتی1985 اصلی
 تلفن تماس:
045324227267
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل