جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر فلاح - کاشان

نام داروخانه: دکتر فلاح
  آدرس: کاشان، خیابان شهیدرجایی- روبروی بیمارستان نقوی
 تلفن تماس:
03155446762
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی کاشان