جستجوی داروخانه

داروخانه نجف نژاد - هشترود

نام داروخانه: نجف نژاد
  آدرس: هشترود، خیابان امام - روبروی مخابرات
 تلفن تماس:
04152622422
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز