جستجوی داروخانه

داروخانه درمانگاه شهدای کارگر - دورود

نام داروخانه: درمانگاه شهدای کارگر
  آدرس: دورود، هشتصد دستگاه - کوی شهید بهشتی
 تلفن تماس:
06643229692
نوع داروخانه: درمانگاه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان