جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر پسنی - دورود

نام داروخانه: دکتر پسنی
  آدرس: دورود، میدان امام حسین- ابتدای خیابان کندوان -جنب درمانگاه سید مصطفی خمیینی
 تلفن تماس:
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان