جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان 7 تیر - دورود

نام داروخانه: بیمارستان 7 تیر
  آدرس: دورود، بلوار امام- میدان بسیج
 تلفن تماس:
06643229298
نوع داروخانه: بیمارستان
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان