جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر علیمحمدی (مرکزی ) - دورود

نام داروخانه: دکتر علیمحمدی (مرکزی )
  آدرس: دورود، خیابان کندوان - کوچه پردیس اول
 تلفن تماس:
06643215297
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان