جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان نرگس - دورود

نام داروخانه: بیمارستان نرگس
  آدرس: دورود، میدان آزادگان- بلوار آیت اله مدرس
 تلفن تماس:
06643231668
نوع داروخانه: بیمارستان
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان