جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر گودرزی - دورود

نام داروخانه: دکتر گودرزی
  آدرس: دورود، میدان امام حسین- ابتدای خیابان کندوان -جنب درمانگاه سید مصطفی خمیینی
 تلفن تماس:
06643221535
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان