جستجوی داروخانه

داروخانه مرکزی - دلیجان

نام داروخانه: مرکزی
  آدرس: دلیجان، خیابان طالقانی- روبروی ضلع شمال پارک طالقانی
 تلفن تماس:
08644221901
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی