جستجوی داروخانه

داروخانه سیدالشهدا - دلیجان

نام داروخانه: سیدالشهدا
  آدرس: دلیجان، خیابان طالقانی -ابتدای کوچه دلیری
 تلفن تماس:
08644228151
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی