جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر اکبری فر - دامغان

نام داروخانه: دکتر اکبری فر
  آدرس: دامغان، بلوار شمالی- بازار خندق - ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
02335230045
نوع داروخانه: نیمه وقت عصر
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی سمنان