جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر معتمدی - بوشهر

نام داروخانه: دکتر معتمدی
  آدرس: بوشهر، خیابان امام خمینی - جنب درمانگاه محمدرسول ا...
 تلفن تماس:
07733538388
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر