جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر جواد سالار صادقی - بشرویه

نام داروخانه: دکتر جواد سالار صادقی
  آدرس: بشرویه، بلوار انقلاب اسلامی - روبروی مسجد جامع
 تلفن تماس:
05632773608
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند