جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر محمد جواد سلطان زاده - بشرویه

نام داروخانه: دکتر محمد جواد سلطان زاده
  آدرس: بشرویه، بلوار انقلاب اسلامی - جنب مسجد جامع
 تلفن تماس:
05632775440
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند