جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر مرضیه راستگو - بشرویه

نام داروخانه: دکتر مرضیه راستگو
  آدرس: بشرویه، بلوار انقلاب اسلامی- نبش انقلاب 10
 تلفن تماس:
05632773315
نوع داروخانه: نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند