جستجوی داروخانه

داروخانه پاستور - بابلسر

نام داروخانه: پاستور
  آدرس: بابلسر، شهر بابلسر- میدان شهدا
 تلفن تماس:
35332612
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران